Co děláme

Poskytujeme překladatelsko-tlumočnické služby
z českého do italského jazyka a naopak.

Jsme na trhu již 10 let!

V rámci našich služeb nabízíme:
obyčejné překlady nebo překlady s doložkou soudního tlumočníka,
obyčejné tlumočení nebo tlumočení za účasti soudního tlumočníka;

prvotřídní jazykovou a grafickou kvalitu překladů vyhotovených na PC;
osobní převzetí a doručení překladů;
expresní termíny;
zprostředkování korektury rodilým mluvčím.

Písemné překlady
právo: žaloby, odvolání, notářské zápisy, ...
obchod: zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy, smlouvy nájemní, kupní, pojistné, ...
civil: smlouvy, dohody, plné moci, potvrzení, diplomy, ...
výpisy: z obchodních rejstříků, katastrů nemovitostí, ...
doklady: rodné, oddací a úmrtní, listy, občanské a jiné průkazy
protokoly: z jednání před soudy, policejními, správními a jinými orgány
technika: uživatelské návody, příručky, výrobní postupy, ...
reklama: propagační materiály, letáky, brožury, prezentace, ...
jiné: jídelní lístky, překlady z audio-video formátů, lékařské zprávy, webové stránky apod.
korektury: našich nebo cizích textů, předtiskové korektury, apod.

Ústní tlumočení
- simultánní, konsekutivní, z listu, tlumočení jednání, šušotáž, ...
- tlumočení před soudy, policejními, správními a jinými orgány
- jednání za účasti notáře, advokáta, obchodního a jiného poradce, ...
- tlumočení na dálku: audio a videokonference, po telefonu, ...
- tlumočení s výjezdem mimo Prahu i do zahraničí

Kontaktní údaje

Dr. Ondřej Stehlík
tel: 603 801 505

Ing. Luboš Strnad
tel: 603 236 483

fax: 222 222 069
e-mail: italy@volny.cz
www.sositaly.cz
ICQ: 352356330

Adresa:
V jirchářích 14/152
110 00  Praha 1
Ukázat na mapě

Fakturační údaje

Dr. Ondřej Stehlík
V jirchářích 14/152
110 00  Praha 1
Česká republika
IČ: 6795 6882
DIČ: CZ7010020611

Ing. Luboš Strnad
V jirchářích 14/152
110 00  Praha 1
Česká republika
IČ: 4572 1581
DIČ: CZ6701222044

© Copyright 2023 Dr. Ondřej Stehlík - Všechna práva vyhrazena
Adresa: V jirchářích 14/152, 110 00  Praha 1, e-mail: italy@volny.cz, fax: 222 222 069
Odkazy: 1 2 | V roce 2010 vytvořil a SEO spravuje Webdesign-malek.cz

Výkup zlata | Dárky | Kvalitní e-shop | Osobní trenéři do domu | Prsteny Aurellio.cz